Produktserie: Eric

Den största av ledare. Vår hövding. Född den 19 april 1898.

Texten är skriven i Erics egen handstil, hämtad från hans nästan oändligt många protokoll, anteckningar och årsböcker som han egenhändigt författade under sin tid som ledare i Malmö FF.

En diskret kollektion, men en majestätisk hyllning.

1946 tog Eric emot danske kungen Christian X:s ‘Frihetsmedalj’ för sina insatser när tusentals danska judar räddades över sundet under andra världskriget. I Erics anda går därför 10% av intäkterna för kollektionen till Svenska kommitén mot antisemitism, SKMA. SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism.

Eric