Supporterhuset - Webbshop
Bok - Idrottsplatsen i våra hjärtan : en k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr

Bok - Idrottsplatsen i våra hjärtan : en k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr

275 SEK

Sverige har en unik, kulturell skatt i form av gamla idrottsplatser som fortfarande är i bruk. Många av idrottsplatserna har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Idrottsplatser har ofta varit - och är - den naturliga samlingsplatsen på orten, en "Folkets Plats". Många av dessa har en tydlig och personlig prägel: entrébyggnader, avbytarbås, läktare, staket, hängräcken med stenstolpar, omgivning med skog, betesmark, stenmurar, sjöar och ladugårdar - den ena idrottsplatsen är helt enkelt inte den andra lik. "Blott Sverige svenska idrottsplatser har", skulle man kunna säga för att travestera Almqvist. Det är dessa kulturella krusbär texten handlar om. Boken redovisar historik, evenemang, publikrekord och udda händelser. Den återger anekdoter berättade av vaktmästare, ledare och andra eldsjälar. Hittills har ingen liknande skildring av idrottsplatser i Sverige gjorts.